4 قالب جدید به سایت اضافه شد
دپارتمان خبر نی نی وبلاگ

چهار قالب "نقاشی"، "خیال پسر"، "قلب آبی" و "فرشته" به مجموعه قالب های نی نی وبلاگ اضافه شد.

فرشته     نقاشی

خیال پسر     قلب آبی

نی نی وبلاگی ها می توانند به منوی کاربری خود رفته و در بخش "انتخاب قالب وبلاگ"، هر کدام از این قالب ها را انتخاب نمایند.
موضوع : مشکلات سایت
ارسال در تاريخ پنجشنبه 14 بهمن 1389 توسط مدیر