اصلاح ساختار ویرایش پست ها و مدیریت زمان آنها
دپارتمان خبر نی نی وبلاگ

با احترام به خواست تعداد بیشماری از نی نی وبلاگی ها و به عنوان حسن ختام این دوره از راه اندازی خدمات جدید نی نی وبلاگی، سیستم ویرایش پست ها و مدیریت زمان آنها اصلاح شد.

بر این اساس، تغییرات ذیل در این بخش اعمال گردید :

1) با مراجعه به قسمت مدیریت مطالب قبلی و ویرایش پست، زمان پست مربوطه تغییر نخواهد کرد مگر آنکه نویسنده، شخصا بر روی ویرایش زمان کلیک کرده و زمان جدیدی را برای پست تعیین نماید.

2) از این پس، تمامی پست های وبلاگ بر اساس تاریخ مرتب می شوند؛ بدین ترتیب که پست های با زمان جدیدتر در ابتدای وبلاگ قرار گرفته و پست های با زمان قدیمی تر در پائین وبلاگ و صفحات داخلی لیست می گردند.

3) تاریخی که پست ها بر اساس آن مرتب می شوند تاریخ درج شده در پای پست ها خواهد بود و نه تاریخ نوشتن پست.

4) اگر تاریخ یک پست را متفاوت از تاریخ امروز درج فرمائید بدیهی است که پست در وبلاگ جابه جا شده و در جای خود در بین پست ها قرار می گیرد.

5) اگر پست های شما به دلیل این تغییرات جا به جا شده اند می بایست به مدیریت مطالب قبلی مراجعه فرموده و تاریخ پست مربوطه را در قسمت ویرایش زمان به تاریخ واقعی تغییر دهید. برای پیدا کردن پست نیز این امکان وجود دارد که در "مدیریت مطالب قبلی" عنوان پست خود را جستجو نمائید و یا اینکه آنرا بر اساس تاریخی که برای آن درج نموده اید بیابید.

6) اگر تاریخی در آینده را برای پست خود تعیین فرمائید، پست مربوطه تا آن تاریخ قابل مشاهده نخواهد بود و در زمان تعیین شده به صورت خودکار در وبلاگ نمایش داده می شود.

7) در قسمت مدیریت مطالب قبلی نیز مطالب بر اساس تاریخ مرتب می گردند.

 

نی نی وبلاگ، دفتر خاطرات همیـــشگی نی نی های ایران
موضوع : امکانات جدید
ارسال در تاريخ جمعه 9 خرداد 1393 توسط مدیر